Image by CDC
Norsk_flagg_dannebrogsrød.png

Lodèk Motel

fortsetter driften som før. 

AdventurLand

På grunn av Covid-19 er alle våre aktiviteter og utleie av båt og sykler satt på vent i 2021. 

Vi vil i løpet av sommeren 2021 avgjøre om vi gjenopptar våre aktiviteter i 2022

uk flagg.jpg

Lodèk Motel

will continue operations in the summer of 2021.
 

AdventurLand

Due to Covid-19, all activities and rental of boats and bicycles are put on hold in 2021.

During the summer of 2021, we will decide whether we will resume our activities in 2022