Image by CDC
Norsk_flagg_dannebrogsrød.png

På grunn av Covid-19 er alle våre aktiviteter og utleie av båt og sykler satt på vent i 2021. 

Vi vil i løpet av sommeren 2021 avgjøre om vi gjenopptar våre aktiviteter i 2022

Lodèk Motel vil fortsette driften sommeren 2021. 

Vi vil ta en avgjørelse i august ang videre drift.

uk flagg.jpg

Due to Covid-19, all activities and rental of boats and bicycles are put on hold in 2021.

During the summer of 2021, we will decide whether we will resume our activities in 2022

Lodèk Motel will continue operations in the summer of 2021.
We will make a decision in August, regarding 2022